Kotimainen verkkokauppa ✔️ Ilmainen toimitus yli 100€ tilauksiin ✔️ Nopea 1-3 päivän toimitus

Valuutta: EUR

Tietosuojaseloste

Yksityisyytesi turvaamiseksi olemme sitoutuneet toimimaan tämän tietosuojaselosteen, voimassa olevan lainsäädännön sekä yleisen hyvän liiketoimintatavan mukaisesti.

Tämä tietosuojaseloste sisältää EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisesti tietoa siitä, mitä henkilötietoja keräämme, millä periaattein sitä käsittelemme sekä mitä oikeuksia ja vaikuttamismahdollisuuksia sinulla on tietojasi koskien.

Rekisterinpitäjä 

Mika Kuusela Oy
Vanttausjärventie 7
97625 Vanttauskoski

0409121110
info@jokitori.fi
www.jokitori.fi
0566115-8

Rekisterin yhteyshenkilö, rekisteritietojen käsittelijä:  
Mika Kuusela Oy
Mika Kuusela 
0409121110

Rekisterin nimi:
Mika Kuusela Oy:n markkinointi- ja asiakasrekisteri. Rekisteri koostuu päärekisteristä ja alarekisteristä. Päärekisteri sisältää verkkokaupassa luovuttamasi tiedot, kuten nimen ja osoitetietosi. Alarekisterillä tarkoitetaan sähköpostisuoramarkkinointi ohjelmistoa, johon siirretään päärekisteriin talletettuja asiakkaiden tietoja siltä osin kuin asiakas on niihin antanut suostumuksensa. 

Rekisterin pitämisen peruste:
Henkilötietolaki 8 § Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus) Mika Kuusela Oy:n palvelujen toteuttaminen, hallinta, laskuttaminen, myynti ja tuotteiden tai palvelujen markkinointi, asiakassuhteiden hoito ja asiakasyhteydenpito, suoramarkkinointi, tuote- ja palvelutarjonnan suunnittelu, liiketoiminnan kehittäminen, tarjonnan kohdistaminen , mielipide- ja markkinatutkimus, yhteistyökumppaneiden lukuun tapahtuva markkinointi. Rekisterin nimi- ja osoitetietoja käytetään suoramarkkinointitarkoituksiin vain, mikäli asiakas on antanut tähän nimenomaisen suostumuksen. Rekisterin asiakastietoja ei luovuteta yhtiön ulkopuolisille tahoille.

Rekisterin tietosisältö: 
Asiakasrekisteri koostuu useasta erilaisen käyttötarkoituksen mukaan kootusta erillisestä rekisteristä. Rekisterien asiakastiedot yhdessä muodostavat asiakkaasta tallennetut tietojoukot seuraavasti:
1. Asiakastiedot a. etunimi, sukunimi b. lähiosoite, postinumero, postitoimipaikka c. sähköpostiosoite d. puhelinnumerot e. käyttäjätunnus ja salasana f. muut asiakkaan itse ilmoittamat tiedot 
2. Asiakaspalautetiedot: a. arvonta- ja kilpailuvastaukset b. asiakaskyselypalaute (kiinnostuksen kohteet) c. asiakkaan suostumuksella saadut muut mahdolliset tiedot (yhteystiedot, lupatiedot, syntymävuosi, sukupuoli) 
3. Tilaus- ja tarjontatiedot: a. tuotteen saajan nimi b. tuotetiedot c. tarjontatiedot d. hintatiedot e. laskutustiedot f. toimitustiedot g. peruutustiedot h. palautustiedot i. reklamaatiotiedot 

Säännönmukaiset tietolähteet:
Rekisterin yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista. Asiakassuhde syntyy kun asiakas rekisteröityy verkkokauppaan, tilaa uutiskirjeen, tilaa tuotetiedotteen, tekee tilauksen, ottaa yhteyttä verkkokaupan kautta, ottaa yhteyttä verkkokaupan chatin kautta, osallistuu asiakaskyselyyn, arvontaan tai kilpailuun syöttämällä omia tietojaan. Suoramarkkinointikielto ja kielto luovuttaa osoitetietoja muille yrityksille tallennetaan asiakkaan ilmoituksen perusteella. Sähköiseen suoramarkkinointiin (kuten sähköposti, tekstiviestit) pyydetään asiakkaalta erikseen suostumus henkilötietolain mukaisesti. Luottokaupassa tilaushetken mukaisen tiedon asiakkaan luottokelpoisuudesta tarkistaa Klarna. Käytämme Klarnaa kaupan ostotapahtuman (check-out) tarjoajana. Tämä tarkoittaa sitä, että saatamme siirtää henkilötietojasi yhteys- ja tilaustietojen muodossa Klarnalle, kun kaupan ostotapahtuma on ladattu, jotta Klarna voi hallinnoida ostostasi. Siirrettyjä henkilötietojasi käsitellään Klarnan oman tietosuojailmoituksen mukaisesti.” Jokitori.fi - Kyläkauppa verkossa ei kerää tai säilytä henkilötunnustietoja.

Evästeiden käyttö verkkosivustolla: 
Käytämme verkkosivustoillamme evästeitä, jotta voisimme tarjota parhaan mahdollisen käyttäjäkokemuksen sivustojemme ja palvelujemme käyttäjille. Evästeet ovat lyhyitä tekstitiedostoja, jotka verkkopalvelin tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeiden avulla saamme tietoa siitä, miten verkkosivustojamme ja -palveluitamme käytetään. Hyödynnämme tietoa palveluidemme ja verkkosivustojemme kehittämisessä, käytön analysoinnissa sekä markkinoinnin ja mainonnan kohdentamisessa ja optimoinnissa. Voit sallia tai kieltää evästeiden käytön käyttämäsi selaimen asetuksista. Useimmat selaimet sallivat evästeet automaattisesti. Huomaathan, että evästeiden estäminen saattaa rajoittaa verkkosivustomme ja -palvelumme toimivuutta. 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle:
Asiakasrekisteristä ei luovuteta nimi- ja osoitetietoja suoramarkkinointitarkoituksiin, (henkilötietolaki 19 §).  Tietoja ei myöskään luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle mihinkään tarkoitukseen. 

Rekisterin ja henkilötietojen suojauksen periaatteet:
Mahdollinen manuaalinen aineisto: säilytetään lukitussa tilassa ja sinne on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä. Konekielinen aineisto: Asiakastietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ja asiakastietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain erikseen sovitut työntekijät. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tietokannan henkilökohtaisten käyttöoikeuksien ja eri käyttäjätasojen avulla käyttöoikeus on rajattu ainoastaan henkilön työtehtävien hoidossa tarpeellisiin tietoihin. Asiakasrekisteri ja sitä käsittelevät tietojärjestelmän laitteistot sijaitsevat suljetuissa konesaleissa palveluntarjoajien tiloissa. Häiriötilanteiden varalta tiedot varmistetaan säännönmukaisesti kopioimalla. Järjestelmä on suojattu palomuurilla ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan. Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä henkilöitä. Vain viranomaisilmoituksen tehnyt toimija voi käsitellä henkilörekisterin tietoja. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä. Henkilöt, jotka käsittelevät tietoja, ovat henkilötietolain 33 §:n mukaisen vaitiolovelvollisuuden ja 48 §:n rangaistussäännösten alaisia. 

Rekisteröidyn oikeudet, Rekisterin tarkastus: 
Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on varauduttava todistamaan henkilöllisyytensä joko henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona tai esitettävä tätä tarkoittava pyyntö rekisterinpitäjälle allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa. Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä varattava rekisteröidylle tilaisuus tutustua 26 §:ssä tarkoitettuihin tietoihin tai annettava tiedot pyydettäessä kirjallisesti. Kielto-oikeus Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Rekisteröity voi kieltää henkilötietojen käsittelyn suoramarkkinointitarkoituksiin koska tahansa klikkaamalla sähköpostiviestiemme lopusta löytyvää "Poistu postituslistalta"-linkkiä tai ilmoittamalla asiasta asiakaspalveluumme. 

Tietosuojaan liittyvissä kysymyksissä rekisteröity voi ottaa yhteyttä: 
Mika Kuusela Oy
Mika Kuusela
0409121110
info@jokitori.fi

Asiakasrekisteri tarkistetaan ja päivitetään vuosittain. 

Ostoskoriin käytetyt lahjakortit